• darkblurbg

VERSTANDIG DAT KABINET KNOOP DOORHAKT, KAPSALONS MOETEN SLUITEN

Geplaatst 23-03-2020 (Bron ANKO)

De ANKO vindt het een verstandige beslissing van het kabinet om alle kapsalons (ondernemers met personeel, ZZP’ers en ambulante kappers) in Nederland tot 6 april 2020 te sluiten om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Daarmee komt een einde aan de enorme onzekerheid die de afgelopen week onder kappers, hun medewerkers en consumenten over het ‘1,5 meter advies’ heeft geheerst. ‘Goed dat er nu duidelijkheid is’, aldus ANKO-voorzitter Maurice Crusio. ‘De volksgezondheid en de bestrijding van het corona-virus staan voorop’.

Van meet af aan heeft de ANKO richting kabinet en Tweede Kamer benadrukt dat het advies om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden, voor kappers en hun medewerkers absoluut onuitvoerbaar was. Daarom ook leek het begin vorige week nog volstrekt logisch dat alle kappers hun zaak zouden sluiten. Maar het kabinet stelde dat kapsalons gewoon open konden blijven. De ANKO heeft daarop onmiddellijk en op alle mogelijke plekken bij het kabinet aangedrongen op heldere en uitvoerbare richtlijnen om veilig in kapsalons te kunnen werken, maar die bleven uit.

Sindsdien staat de telefoon bij de ANKO roodgloeiend. Kappers maakten zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van hun medewerkers en hun klanten. Uiteraard namen kappers uitgebreide voorzorgsmaatregelen in hun salons. Maar aan de norm van de 1,5 meter afstand konden zij tijdens het knippen eenvoudigweg niet voldoen. De ANKO bleef aandacht vragen voor deze onduidelijkheid, via al onze kanalen, onze politieke connecties en veelvuldig in de pers. Tot aan vanmiddag is er nog onderhandeld, met onder meer minister Hugo de Jonge. We zijn blij dat de duidelijkheid er nu eindelijk is.

‘Natuurlijk vindt iedereen het vreselijk dat de zaak dicht moet. Maar het tegengaan van gezondheidsrisico’s staat voorop’, aldus Maurice Crusio. ‘Wij hopen dat er nu een zekere mate van rust onder kappers en hun medewerkers terugkeert en dat we de krachten weer kunnen bundelen om de branche te helpen. Ook gaan wij ervan uit dat alle steunmaatregelen voor ondernemers maximaal voor kappers open staan’. De ANKO blijft zich hier onvermoeibaar voor inzetten en zal haar leden helpen bij de uitleg van de uitwerking en met hun praktische vragen.

Haarwerkspecialisten behoren tot de zogenaamde cruciale beroepsgroepen (productie medische hulpmiddelen). Vooralsnog gaan we er daarom van uit dat zij niet onder deze maatregel vallen.